Vad är visuell kommunikation

Av - admin af Apelöga Den 15 februari, 2012 klockan 14:25 i kategorin ArtiklarEn kommentar – Kommentera

Text: Författaren och journalisten Göran Segeholm.

Kanske var det någon som du tidigare bara haft mejl- eller telefonkontakt med, men nu för första gången mötte öga mot öga. Plötsligt kändes det som om kommunikationen gick lättare, fast ni egentligen sa precis samma saker som tidigare. Den enda skillnaden var att det nu också fanns ett visuellt inslag i samtalet. Ni kunde se varandras kroppsspråk, mimik och klädval. Inga nya fakta tillfördes i själva sakfrågan, men budskapen gick bättre fram.

Exakt hur mycket det visuella inslaget betyder för kommunikationen varierar från person till person, men gemensamt för alla människor är att vi har lättare att knyta an till andra ju fler sinnen som är inblandade. Hörseln har naturligtvis stor betydelse, men även luktsinnet. Och känseln i handslaget.

När det gäller viktiga kontakter med andra människor föredrar de flesta personliga möten. Inte för att informationsmängden blir större när alla sinnen är inblandade, utan för att våra detektorer för trovärdighet fungerar bättre. När vi kan stämma av ett budskap genom flera kanaler upplever vi större trygghet. Det är lätt att ljuga i text, något svårare i tal och allra svårast i kroppsspråket. Det effektivaste sättet att få en trovärdig bild av en annans människas värderingar är att se henne samtidigt som hon uttalar dem. Är budskapen samstämmiga? Stämmer kroppsspråket överens med orden? Valet av klädsel? Mimiken? Även om vi sällan tänker på det så är vi människor experter på att bedöma varandras trovärdighet.

Personliga möten är på många sätt att föredra framför annan kommunikation, men verkligheten ser inte alltid ut så. Av praktiska och ekonomiska skäl är vi istället ofta hänvisade till att kommunicera i tal och skrift. I synnerhet i skrift. Det skrivna ordet är lätt att sprida och går snabbt att ta till sig. Nackdelen är att i skriften står orden ensamma, utan uppbackning av tonfall, kroppsspråk och klädstil. Därför är det svårt att bedöma trovärdigheten. Vi kan visserligen kontrollera vissa fakta, men om någon skriver ”du kan lita på oss”, vad har vi att stämma av det påståendet mot?

Tja, vi tar det som står till buds. Den grafiska formgivningen spelar till exempel stor roll. Ibland kanske också kvaliteten på papperet. Och så naturligtvis eventuella bilder. Ett fotografi som föreställer personen som skrivit texten är inte på långa vägar lika bra som att träffa någon i verkligheten, men det är avsevärt mycket bättre än ingenting alls. Läsaren använder den fotografiska bilden för att stämma av värderingar och bedöma trovärdighet.

Ibland stöter man på idén att fotografier främst finns till för att ”lätta upp” eller ”skapa ett blickfång”. Glöm det. Läsaren lägger in en mening i allt du publicerar. Vilken stil dina bilder har betyder minst lika mycket som hur du klär dig och rör dig när du träffar dina kunder och samarbetspartners i verkliga livet. Ja, inte bara stilen, utan också motiven. Säg att ditt företag istället för att visa sina egna lokaler och anställda använder bilder som är tagna i en kontorsinredd studio med fotomodeller. Vad säger det om ditt företags tro på sig själv och sina anställda?

Nästa gång du studsar till inför en broschyr eller en årsredovisning och drabbas av en känsla att det är någonting som inte stämmer, titta en gång till på fotografierna. Det spelar ingen roll hur vältagna de är, om de inte har samma tonträff som den välskrivna texten så gör de förmodligen mer skada än nytta. Ett dubbelt budskap är ett halvt budskap.

Fotografierna är textens kroppsspråk. De kan antingen lyfta fram och förstärka det du vill ha sagt, eller underminera varje värdeord i din text.

Detta är visuell kommunikation, och det är vad fotografi handlar om i grund och botten.

En kommentar to “Vad är visuell kommunikation”

  1. Yvonne

    cool!